แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านบวกอ่าง64-เต็ม.docx

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนบ้านบวกอ่าง