ติดต่อเรา : Contact

โรงเรียนบ้านบวกอ่าง

15 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกใหญ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140

E-mail. Buagang@Loei1.go.th

ผู้บริหาร นางดุจฤดี อ้วนคำ

0837085191