โรงเรียนบ้านบวกอ่าง

สำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

วิดีทัสน์โรงเรียนบ่านบวกอ่าง

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้